Agiterad anhörig

Det är viktigt att bemöta en arg, ledsen anhörig på ett bra sätt. Personen har ofta goda skäl att vara upprörd. Försök inte att argumentera, det resulterar ofta i ännu mer låsta positioner. Om det gäller dålig vård, väntetider etc så försvara inte systemet. Visa att du förstår den anhöriges situation genom ett empatiskt bemötande. Uttryck i ord den känsla som du uppfattar att personen uttrycker genom sitt agerande. Fraser som kan hjälpa att lösa situationen: ”Jag ser att du är upprörd”. ”Jag skulle också vara upprörd om jag var i en liknande situation”. "Du gör allt du kan för att hjälpa honom". ”Finns det något vi kan göra tillsammans för att göra situationen bättre?”

Till toppen