Medvetanderubbningar

Undersökning - utredning

  1. Kontrollera vitalparametrar: Andning/andningsfrekvens samt blodtryck/puls (hjärtfrekvens) enligt A-B-C-D-E-konceptet.
  2. Medvetandegrad (ingen smärtreaktion innebär djupt koma och hög risk för andningsstopp i ryggläge).
  3. Snabbtest glukos. Blodgaser med elektrolyter.
  4. Prata med anhöriga och ambulanspersonal.
  5. Kroppsundersökning med enkelt neurologstatus.
  6. EKG.
  7. Andra blodprover: Blodstatus. CRP. Kreatinin. Överväg intoxikationsprover, ASAT, ALAT, PK, LP, blododling.
  8. Överväg DT hjärna.

  Klinisk bedömning - status

  Neurologisk undersökning. Syftar till att fastställa graden av medvetande-rubbning samt om den bakomliggande orsaken är strukturell (ca 35 %) eller metabolisk (ca 65 %). Psykogena orsaker förekommer. Undersök särskilt:

   • Vakenhetsgrad. Orienteringsgrad.
   • Ögonmotorik. Viloposition, konjugerad blickdeviation. Pupillstorlek, ljus-reflex, cornealreflex. Doll`s eye test (positivt test innebär medellinjefixerade pupiller vid hastig huvudvridning från sida till sida och indikerar hjärnstamspåverkan eller -skada).
   • Motoriskt reaktionsmönster. Pareser. Senreflexer. Sträckkramper talar för hjärnstamsskada.
   • GCS (se nedan).
   • Nackstyvhet

   Behandling

   Tillse i första hand andning och cirkulation.

   Överväg vitamin-B1.

   Differentialdiagnoser - orsaker till medvetslöshet

   ”Strukturella” orsaker: Hjärninfarkt eller -blödning, meningit, encefalit, basilaristrombos, sinustrombos, subduralhematom, subaraknoidalblödning, status epilepticus och postiktala reaktioner.

   ”Metabola” orsaker: Svår infektion/sepsis, kolsyrenarkos/andnings­insufficiens, leverkoma, hyperkalcemi, infektion hos dement patient, diabeteskris, hypoglykemi, intoxikation, myxödemkoma, delirium.

   Glasgow Coma Scale (GCS)

   Ögonöppning

   Spontant
   På tilltal
   På smärtstimuli
   Ingen reaktion

   4
   3
   2
   1

   Motoriskt svar vid tilltal:
   Vid smärtstimulering:

   Lyder uppmaning
   Lokaliserar
   Drar undan (flekterar)
   Decortikerings(flexions)svar
   Decerebrerings(extensions)svar
   Sträcker
   Ingen påvisbar motorik

   6
   5
   4
   3
   2
   2
   1

   Verbalisering

   Orienterad
   Förvirrad konversation
   Inadekvata ord/uttryck
   Osammanhängande tal
   Oförståeliga ljud
   Inget försök till verbalisering

   5
   4
   3
   3
   2
   1

   Summa totalt

   (Max 4+6+5 = 15)   ICD-kod: R40

   Till toppen