Multipel skleros (MS)

Klinisk bild

Ett skov innebär nya neurologiska symtom eller försämring av befintliga symtom i frånvaro av feber och infektion. För att räknas som skov ska besvären pågå i minst 24 timmar.

Nyinsjuknande: Vanligen patient 20-40 år, ♀:♂ 3:1. Neurologiska symtom varierar. Oftast övergående visuella (bortfall, grumlig syn) eller sensoriska symtom (domning, brännande smärtor, pirrningar). Pareser med stegrade reflexer, positivt Babinskis tecken, ophtalmoplegi, nystagmus, dysartri, ataxi ses i olika kombinationer. Urinstämma förekommer som enda symtom!

I regel poliklinisk utredning med MR hjärna och likvorundersökning.

Patienten bör erbjudas återbesök till neurologmottagning. Nydebuterad MS med signifikanta bortfall bör läggas in liksom patienter med svåra skov.

Utredning

Behöver sällan ske på akutmottagningen. Om lumbalpunktion utföres tar man celler och likvorelfores (minst 2 ml). Vid ryggmärgssymtom eventuellt MR för att utesluta kompression.

Behandling

Vid svåra skov, t ex hotande blindhet, parapares, kan kortison ges. Steroider kan förkorta skovet. I samråd med neurolog ges inf metylprednisolon (Solu-Medrol) 1 g iv i 3 dagar eller prednison per os i 3 dagar.

ICD-kod: G35.9

Till toppen