Transitorisk global amnesi

Definition

Övergående antegrad och retrograd amnesi. Ett benignt tillstånd med okända bakomliggande orsaker.

Klinisk bild

Majoriteten av personer är 50-80 år. Akut insättande oförmåga till minnesinprägling vilket gör patienten desorienterad till tid. Patienten upprepar samma frågor om och om igen. Vanligt är även retrograd amnesi som sträcker sig timmar, veckor men sällan år bakåt. Patienten förblir orienterad till person (förlust av jagmedvetande exkluderar TGA). Komplexa uppgifter kan vanligen genomföras (t ex köra bil). Attackduration normalt 1-10 timmar. Associerade symtom förkommer som huvudvärk (10-40 %), illamående, yrsel och oro. Tidigare episoder förekommer i <5 %. Neurologiskt status är normalt.

Differentialdiagnoser: TIA/stroke (vertebraliscirkulationen), epilepsi (temporallobsvariant), om återkommande insjuknade psykogen amnesi, skallskada, intoxikationer, hypoglykemi, abstinens vid överkonsumtion av alkohol eller tabletter. Wernickeencefalopati.

Utredning

Blodprover: Elektrolytstatus och glukos.

Vid typiska symtom och om neurologstatus är normalt behövs ingen radiologisk undersökning.

Behandling

Ingen specifik behandling finns. Observation tills symtomen gått i regress. Patienten bör upplysas om att prognos är god.

Vid återkommande symtom bör neurologisk utredning göras.

ICD-kod: G45.4

Till toppen