Benign lägesyrsel

Definition

Kalkkristaller/otoliter lossnar från utrikulus och hamnar vanligen i den bakre båggången där de sätts i rörelse vid vissa huvudrörelser med påföljande yrsel.

Klinisk bild

Attacker av rotatorisk yrsel, som varar ca 5-30 s, ofta nattetid då man vrider sig i sängen eller vid uppstigandet. Mellan attackerna ofta yrsel av ostadighetskaraktär. Normalt nervstatus men ostadighet vid Romberg och osäkerhet vid gång. Recidivrisken är ca 50 % på 3-5 år.

Utredning

För säker diagnos krävs positivt Dix-Hallpikes test eller test för laterala båggångarna med yrsel och nystagmus. Ibland upplever patienten yrsel vid testning utan påvisbar nystagmus. Det kan fortfarande vara BPPV då nystagmus kan ”tröttas ut”. Om patienten är återställd på akuten och vid klassisk anamnes kan BPPV ändå misstänkas.

Behandling

För behandling (Epleys, Gufonis manöver). Utförandet av behandlingarna kan studeras på Youtube!

Lösa kristaller i en bakre båggång: Epleys manöver. Första dygnet bör patienten undvika att böja huvudet framåt eller bakåt och ska sova på den sida som ger minst besvär. Patienten ska därefter leva som vanligt och inte undvika rörelser.

Lösa kristaller i en lateral båggång: Gufonis manöver. Svåra fall remitteras till ÖNH-specialist. Vissa patienter behöver inläggning.

Kristall som fastnat på Cupula kan behandlas med frekventa horisontella huvudskakningar och att patienten ligger på den sida som ger minst besvär.

ICD-kod: H81.1

Till toppen