Vestibulära schwannom (Akustikusneurinom)

Sällsynt och godartad tumör utgången från 8:e kranialnerven. Hörselsymtom dominerar och ostadighet/balansstörning ses hos en majoritet. Mindre vanliga symtom: Huvudvärk, tinnitus, gångsvårigheter och minnes-nedsättning. Diagnos med MR skallbas.

Till toppen