Yrsel vid ångestsyndrom

Yrsel och ostadighet som inte kan förklaras av en bakomliggande medicinsk, otogen eller neurologisk orsak. Ofta associerad med ångest.

  • Yrsel av ostadighetskaraktär i stående och gående, utan fall eller andra kliniska tecken på försämrad balans.
  • Sekund- till minutlånga attacker av ostadighet och/eller yrsel. Specifika utlösande stimuli som individen undviker.
  • Ångest eller vegetativa symtom vid yrselattacker.
  • Tvångsmässiga personlighetsdrag, det vill säga en tendens att lägga överdrivet stor vikt vid ordning och kontroll.
  • Debut efter vestibulär störning, fall, stress eller somatisk sjukdom.

  Behandling

  Psykologiska, medicinska och sjukgymnastiska insatser. Patienten rekommenderas vestibulära rörelseövningar och fysisk träning, t ex promenader/stavgång. Patienten ska också successivt utsätta sig för situationer som brukar utlösa yrseln. Remiss till vårdcentral. SSRI och beteendeterapi.

  ICD-kod: Yrselsyndrom H82.9

  Till toppen