Drunkningstillbud

Klinisk bild

Aspiration av vatten kan ge lungskada med hypoxi eller asfyxi på grund av laryngospasm.

Utredning

  1. Drunkning utan bakomliggande orsak är ovanligt och annan underliggande sjukdom bör eftersökas aktivt. Överväg bland annat intoxikation, stroke, epileptiskt anfall, hypoglykemi och arytmi.
  2. Leta efter kliniska tecken till trauma. DT halsrygg och hjärna vid misstanke om skalltrauma.
  3. Blodprover: Blod-, elektrolytstatus, blodgas och intoxikationsprover.

  Komplikationer

  Hjärnskador på grund av hypoxemi. ARDS. Hypotermi.

  Behandling

   1. Oxygen på mask vid hypoxi. Vid otillräcklig effekt non-invasiv ventilation om vaken patient annars intubation.
   2. Vid hypotermi, se separat vårdprogram.
   3. Ingen indikation för profylaktisk antibiotikabehandling.
   4. Inläggning på övervakningsenhet eller IVA.

   Prognos

   Vaken patient har ringa mortalitet. Vid medvetslöshet på akuten cirka 50 % mortalitet och neurologiska sekvele är vanliga.

   ICD koder: W65-W74

   Till toppen