Rättelser

Ändringar och rättelser (sidhänvisning avser Akut internmedicin 2021 – upplaga 9)

Ändringar och rättelser (sidhänvisning avser Akut internmedicin 2021 – upplaga 9)

Sid 99. Förgiftning - salicylat. Texten uppdaterad

Sid 112. Alkoholhepatit.

Sid 155. Meningit - bakteriell.

Sid 206. Takotsubosyndrom.

Sid. 242. Indikationer för akut dialys.

 

Kardiologi – arytmier, hela kapitlet uppdaterat 2023-01-13

Sid 216. Myokardit. Texten uppdaterad 2023-01-02

Sid 222. Pulmonell hypertension (PH). Texten uppdaterad 2023-01-02

 

230523

Nytt vpg ”Kronisk högersvikt”

Sid 115. ”Hepatorenalt syndrom”. Hela programmet uppdaterat

Sid 324. ”Tromboflebit”. Behandling uppdaterad.

 

231025

Nytt vpg ”Kronisk högersvikt”. Texten uppdaterad.

Sid 38. ”Hyponatremi”. Hela texten uppdaterad

Sid 232. ”Pleuravätska”. Tillagt ”Fibrinolysbehandling”

Till toppen