Alkalinisering av urin

Indikationer

  • Salicylatförgiftning. Renalt salicylatclearance ökar från ca 1,5 till 25 ml/min vid ändring av urin-pH från 6,1 till 8,1. Målet för behandlingen är U-pH >7,5 så snabbt som möjligt.
  • Massiv hemolys (ovanlig indikation).

  Utförande

  Blodprover: Elektrolytstatus. Blodgasanalys. U-pH. KAD för timdiures.

  Korrigera eventuell hypokalemi.

  BE ska höjas till +8 motsvarande pH 7,55 (vid normalt PaCO2). Beräkna volym av hyperton natriumbikarbonat 50 mg/ml (0,6 mmol/ml) i ml, som ska höja BE till +8 genom formeln:

  [(8 – (BE)] x kroppsvikt/0,6 x 3

  och tillför denna volym på 20-60 min. (Exempel. En patient som väger 60 kg och har BE= -4 mmol/l behöver 400 ml).

  Mät U-pH varannan timme, vid stabila nivåer över 6,5 mindre frekvent.

  Om U-pH <7,5 ny blodgas och eventuellt mer natriumbikarbonat.

  Om U-pH <7,5 trots artär-pH >7,55 så överväg inj acetazolamid (Diamox) 100 mg/ml, 1-2,5 ml x 1 iv.

  Eftersträva en timdiures >100 ml.

  Till toppen