Blodtransfusion – stor eller massiv blödning

Utredning

Blodstatus, APT-tid, blodgruppering och bastest, PK, fibrinogen. Joniserat calcium och pH via arteriell eller venös blodgas. Upprepa provtagning var 2-4:e timme vid fortsatt stor blödning.

Transfusionsgränser

Blodtransfusion restriktivt vid stabil cirkulation eller övre GI blödning, målvärde Hb >70 g/l. Vid akut eller kronisk koronarsjukdom högre målvärde, Hb 80-100 g/l.

Behandling

  • Ge 4 enheter erytrocytkoncentrat (eventuellt blodgrupp 0 Rh negativt blod vid okänd blodgrupp) plus 4 enheter plasma och 1 enhet trombocyter. Kan beställas från blodcentral innan blodgruppering mm är klara.
  • Inj Cyklokapron 100 mg/ml, 20 ml iv, sedan eventuellt 10 ml x 3 iv.
  • Fibrinogenkoncentrat 2-3 g iv initialt sedan 2 g vid fortsatt lågt fibrinogen.
  • Korrigera joniserat calcium till >1,0 mmol/l med 10 ml Kalciumglukonat 10 % (2,25 mmol, licenspreparat), långsamt iv, kan upprepas.
  • Korrigera pH <7,2 med vätska och eventuellt Tribonat eller bikarbonat.
  • Motverka hypotermi - ge varma vätskor. Eventuellt varma filtar.
  • Om PK >1,5 ges Ocplex eller Confidex enligt FASS + Vitamin K (Konakion) 10 mg/ml, 1 ml iv vid warfarinbehandling.
  • Om patienten står på dabigatran (Pradaxa) ge Praxbind 5 gram iv.
  • Om patienten står på Faktor Xa-hämmare eller andra trombocythämmare än Trombyl, kontakta koagulationskonsult. se även https://www.ssth.se/lankar Länk till annan webbplats..
Till toppen