Edrofon-/Tensilontest

Indikationer

  1. Diagnostiskt vid misstanke på myastenia gravis. Blindprov med NaCl 9 mg/ml ska alltid utföras före testet.
  2. Vid pågående kolinesterashämmarbehandling för att avgöra om dosökning kan förbättra patienten.

  Metod

  1. Informera patienten. Fråga om utfall av tidigare test. Fråga om tidigare kraftiga vagala reaktioner eller astma. Om positivt svar premedicinera med 0,5 mg atropin. Håll atropin i beredskap.
  2. Testa muskelfunktioner, som går lätt att studera och är drabbade.
  3. Ge inj Edrofon 10 mg/ml, 0,2 ml iv som testdos. (Licenspreparat).
  4. Om ingen reaktion uppträtt inom 30 s, ge ytterligare 0,8 ml Edrofon, halv dos vid positivt svar i 1 eller 3.
  5. Testa muskelfunktionen enligt 2 med början 40 s efter sista injektionen.
  6. Positivt utfall: Markant förbättring av muskelfunktionen, som går över efter 2-6 min. Negativt: Alla andra reaktioner.
  Till toppen