Icke-invasivt andningsunderstöd – CPAP, NIV, och högflödesgrimma

  • Icke-invasivt andningsunderstöd kan ges i form av ”continuous positive airway pressure” (CPAP) där huvudindikationen är hypoxisk andningssvikt eller som non-invasiv ventilatorbehandling (NIV) där främsta indikationen är grav ventilationssvikt med hypoventilation. Utrustning krävs i form av oxygendrivet högflödessystem med tättslutande mask för CPAP och annan särskild apparatur för NIV.
  • Högflödesgrimma= högt nasalt flöde (HNF) 20-50 l/min. Aktiv upp-värmning och befuktning av gasen minskar risken för uttorkning av övre luftvägar. FiO2 varieras mellan 0,21-1,0. Indikation är hypoxisk andnings-insufficiens. Kan växelanvändas med NIV. Skapar lätt CPAP-effekt.
  • CPAP, NIV och HNF kräver täta kontroller av kliniskt tillstånd, gasutbyte och cirkulation. Inställning av flödesnivåer, oxygen-koncentration samt exspiratoriska och inspiratoriska tryck bör omvärderas regelbundet.
  • Icke-invasivt andningsunderstöd har effekt på mortalitet och behov av intubation hos patienter med KOL. Vid pneumoni och ARDS noteras förbättrat gasutbyte..
Till toppen