Ledinjektioner

Indikationer

  • Akut skov i en eller flera leder hos patient med kronisk artrit. Diagnosen ska vara klarlagd. Septisk artrit utesluten! Andra åtgärder prövade och otillräckliga.
  • Akut kristallartrit med säkerställd diagnos. Septisk artrit utesluten! Indicerat då kontraindikation mot läkemedel per os föreligger.
  • Reaktiv artrit, för att påskynda förloppet av en säkerställd reaktiv artrit.

OBS! Injicera högst två stora leder vid samma injektionstillfälle.

Kontraindikationer

Septisk artrit eller pågående annan (grav) infektionssjukdom.

Oklar diagnos.

Eksem eller hudinfektion i närheten av injektionsstället.

Svårstyrd diabetes.

Traumatisk artrit.

Kraftig leddestruktion eller uttalad osteopeni kring leden.

Då operation i leden är planerad.

Teknik

Konsultera reumatologkonsult vb.

Teknik samma som vid diagnostisk punktion. Om leden ej ska tappas kan tunnare kanyl väljas: 0,7 x 50 mm till knä, axel, armbåge, fotled, 0,4 x 20-30 mm till handled, senskida, finger- och tåled.

Informera. Patienten kan få flush, värmekänsla under några timmar det närmaste dygnet. Detta är ofarligt. Injektionsstället får ej tvättas på ett dygn. Viktbärande led ska avlastas helt under ett dygn.

Preparat

Injektion Depo-Medrol 40 mg/ml. Vattenlöslig, ger viss systemeffekt.

Injektion Lederspan 20 mg/ml. Fettlösliga kristaller. Mindre systemeffekt och längre effektduration.

Lederspan bör reserveras för de största lederna. Vanligen ges 0,5-1(-2) ml av de nämnda preparaten beroende på ledens storlek.

Operationskod: Atrocentes TNX10

Till toppen