Ledpunktioner

Indikationer

Diagnos (septisk artrit, kristallartrit, intraartikulär blödning). Utredning av övriga artriter. Lindring av symtomgivande hydrops. Akut artrit utan trauma när diagnosen ej är klar.

Förberedelse

  1. Noggrant ledstatus.
  2. Markera punktionsstället.
  3. Tvätta med klorhexidinsprit, 3-4 "suddar".
  4. Punktera med kanyl 0,7(-1,2) x 50 mm för stora leder, 0,4-0,6 x 25 mm för små.

  Analyser

  Volym, färg, klarhet, viskositet.

  Provtagning: 2-5 ml till sterila rör eller blododlingsflaskor för aerob + anaerob odling, eventuellt tbc. Vid liten provvolym används droppe på odlingspinne.

  2-5 ml i EDTA-rör som vänds noggrant i 4 minuter för LPK, poly/mono, kristaller. Vid mycket liten provvolym läggs droppen direkt på objektglas under täckglas för polarisationsmikroskopi.

  Riktvärden för ledvätskebedömning och handläggning, se ”Akuta artriter”.

  Operationskod: Artrocentes TNX10

  Till toppen