Temperaturkontroll efter hjärtstopp

Överlevnaden efter hjärtstopp utanför sjukhus är ca 10 %. Ofta får man igång cirkulationen men patienten avlider på grund av ischemiska hjärnskador. I några tidigare studier har hypotermibehandling (33ºC) visat minskad mortalitet och förbättrad neurologisk funktion hos patienter som varit medvetslösa efter att ha överlevt hjärtstopp.

En stor hjärtstoppsstudie publicerad 2021 visade ingen fördel med hypoterminbehandling (måltemp 33ºC under 28 tim) jämfört med ”temperaturkontroll”, det vill säga måltemp 36,5-37,5ºC i tre dygn. I ”kontrollgruppen” insattes aktiva åtgärder om kroppstemperaturen steg över 37,7. Ingen uppvärmning tillämpades om temperaturen var <36ºC vid ankomsten till akuten.

I hypotermigruppen var måltemperaturen ≤37,5ºC under ca 2 dygn efter avslutad aktiv kylning.

Till toppen