Temporär icke-invasiv pacing

Indikation

Temporär icke-invasiv pacing används vid omedelbart pacingbehov i avvaktan på temporär transvenös pacemaker eller permanent pacemaker när isoprenalininfusion är ineffektiv eller kontraindicerad.

Utförande

Specialfunktion som finns inbyggd i vissa defibrillatorer. Särskilda elektroder placeras prekordiellt samt över ryggsidan i hjärthöjd. Apparatens EKG-elektroder ska vara inkopplade samtidigt. Retningströmmen ökas successivt från 0-läge tills man får capture. Detta kontrolleras med pulspalpation. Apparaten kan sedan ställas i “on demand-läge” så att impulser endast levereras om pulsen understiger t ex 35/min. Ryckningar i bröstkorgs-muskulaturen är inte liktydigt med hjärtpacing. Metoden är relativt obehaglig och ofta krävs sedering och smärtstillning, t ex inj diazepam (Stesolid Novum) 5 mg/ml, 1 ml samt inj Morfin 1 mg/ml, 3-5 ml iv vb.

Operationskod: DF013

Till toppen