Artrit – Bakercysta

Klinisk bild

Vid hydrops i knäleden kan vätskan ansamlas i bursan i knävecket. Bakercysta ses framför allt vid kronisk knäledsartrit och -artros. Den palperas som en lätt utfyllnad i knävecket. Om cystan brister, eller har utbredning i vaden, uppstår en bild som är svår att skilja från djup ventrombos med ömt och svullet underben. Diagnos genom ultraljud.

Behandling

Högläge, elastisk binda, NSAID; tabl Naproxen 250-500 mg x 2 eller tabl Ibuprofen 400-600 mg x 3-4. Vid artrit och/eller intakt cysta kan man ge 2 ml Depo-Medrol intrartikulärt i knäleden.

ICD-kod: Brusten bakercysta M66.0

Till toppen