Artrit – bakteriell

Klinisk bild

Akut ledsvullnad. Monoartikulär i 90 %. Uttalad inflammation som regel med värmeökad och rodnad led. Drabbar sällan frisk individ. Immuno-suppression och högdos steroider predisponerar. Ibland är orsaken ledpunktion, tandsanering eller urinvägskateter. Artriten drabbar ofta tidigare skadad led.

Utredning

Ledvätskeanalysen visar höga nivåer av leukocyter i ledvätska. Positivt odlingsfynd. Artrit i höftled tappas med hjälp av ultraljud. Direktfärga för bakterier för snabbare diagnostik. Odla även från blod och misstänkt primärt infektionsfokus.

Vid infektion i protesled, ta vävnadsprover före antibiotika.

Behandling

Parenteral antibiotikaterapi omedelbart efter odlingar.

  • Hudfokus: Inj Kloxacillin 2 g x 3 iv.
  • Oklart fokus: Inj Cefotaxim 1-2 g x 3 iv eller inj Kloxacillin 2 g x 3 iv + inj Gentamycin 4-5(-7) mg/kg x 1 iv som engångsinjektion.
  • Penicillinallergi: Hudfokus, inj Klindamycin 150 mg/ml, 4 ml x 3 iv.
  • Penicillinallergi/oklart fokus: Inj trimetoprim-sulfa (Bactrim) 10 ml x 2 iv.

Rengör leden genom upprepade tappningar med sköljningar eller spoldränage. God prognos om tidig behandling men obehandlad kan leden destrueras på några dygn. Inläggning på infektions- eller ortopedklinik.

Fynd vid analys av ledvätska

Leukocyter x109/l

Polymorfkärniga celler i procent

Kristaller

Viskositet

Laktat mmol/l

Normalfynd

<0,2

<25


Hög


Artros

<5

<25


Hög


Aseptisk artrit

5-75

50-75


Måttlig-låg

<5

Kristall-artrit

5-75

50-75

Urat
Pyrofosfat

Låg

<5

Bakteriell artrit

>75

>75


Låg

>6

ICD-kod: Artrit-infektiös UNS M00.9

Till toppen