Artrit – hemartros

Akut svullen led inom 2 tim efter trauma eller ofysiologisk rörelse. Ses även vid grav kronisk artrit med uttalad leddestruktion. Ökad incidens vid hemofili och antikoagulantiaterapi. Handläggs oftast av ortoped.

ICD-kod: Hemartros M25.0

Till toppen