Artrit – reaktiv

Akut eller subakut aseptisk, asymmetrisk, mono- eller oligoartrit i medelstora och stora leder, särskilt i nedre extremiteterna. Entesopati med akillestendinit, plantarfasciit, trokanterit och daktylit mm är vanligt. Debuterar inom 4 v efter bakteriell enterit (shigella, salmonella, yersinia, campylobakter) eller urogenital infektion – uroartrit (chlamydia trachomatis, neisseria) och någon gång efter ÖLI (streptokocker, mykoplasma).

Oftast övergående inom 6 mån. Drabbar vanligen i övrigt friska personer. Ofta associerade symtom med uretrit och konjunktivit/irit - Reiters triad - samt tendiniter och hudförändringar (psoriasisliknande, erytema nodosum).

Diagnos med stöd av blodserologi, akut- och konvalescentserum, samt riktade odlingar efter symtom. Vid ledpunktion fynd av måttlig till hög inflammatorisk aktivitet i ledvätskan.

Behandling

NSAID; tabl Naproxen 250-500 mg x 2 eller tabl Ibuprofen 400-600 mg x 3-4. Om kontraindicerat eller vid utebliven effekt ges intraartikulär behandling med 0,5-1 ml Depo-Medrol. Utlösande infektion behandlas men påverkar inte artritförloppet.

ICD-kod: Reaktiv artrit UNS M02.9

Till toppen