Artrit – sarkoidos

Drabbar vanligen yngre kvinnor med bilaterala fotledsartriter, ibland även knäartrit, med periartikulär svullnad och hudrodnad. Erythema nodosum kan förekomma.

Diagnosen grundas på anamnes och status samt påvisande av bilaterala hiluslymfom på lungröntgen. Detta ses hos 90 % vid artritdebuten. Ledsymtomen är övergående inom 3-4 månader. S-ACE och P-Calcium kan vara förhöjt och stödjer då diagnosen.

Behandling

NSAID; tabl Naproxen 250-500 mg x 2 eller tabl Ibuprofen 400-600 mg x 3-4 alternativt injektion steroid i drabbad led, Depo-Medrol 0,5-1 ml. Om mer uttalade besvär tabl Prednisolon under några månader, startdos 15-30 mg dagligen. Patienter med sarkoidosartrit bör följas av lungmedicinare.

ICD-kod: Sarkoidos M14.8

Till toppen