Akut antifosfolipidsyndrom

Primärt syndrom eller allvarlig komplikation vid SLE. Multiorganpåverkan sekundärt till utbredd venös och/eller arteriell trombotisering (stroke mm). Kan utlösas av infektion, trauma eller vid utsättning av antikoagulantia. Notera graviditetskomplikationer.

Utredning. Koagulationsstatus, kardiolipin-ak (IgM och IgG), anti-beta-2-glykoprotein I-ak, lupusantikoagulans.

Misstanke om läkemedelsutlöst SLE: Antihiston-ak.

Behandling. IVA-fall. Långtidsbehandling med antikoagulantia. Högdos steroider. Samarbeta med reumatolog och koagulationsexpert.

ICD-kod: D68.8

Till toppen