Familjär medelhavsfeber

Den vanligaste varianten av så kallade periodiska febrar. Autosomalt recessivt, ärftlig sjukdom (MEFV-genen). Drabbar framför allt personer med bakgrund i östra Medelhavsområdet. Debut i barn- och ungdomsåren.

Klinisk bild

  • Episoder av feber, buk- och bröstsmärtor med duration 1-3 dygn.
  • Artrit som drabbar någon av de stora lederna är vanligt.
  • Hudutslag, svullna hudrodnader distalt på underbenen, liknar erysipelas.
  • Peritonit, pleurit, perikardit (polyserosit), orchit är mindre vanligt.
  • Viss risk för utveckling av njursvikt på grund av amyloidos.
  • Inflammationsmarkörer är förhöjda vid attack, SR, CRP.

  Behandling

  NSAID vid akut attack. Kolkicin är effektivt som profylax.

  Till toppen