Polymyosit

Uppträder isolerat eller som delfenomen till annan reumatisk sjukdom . Olika former av hudförändringar (dermatomyosit) är typiskt liksom smygande nedsättning av kraften oftast i proximal muskulatur vilket kan leda till att patienten behöver rullstol. Ett mera dramatiskt insjuknande förekommer med andningssvikt och sväljsvårigheter. Muskelvärk är inte framträdande och kan saknas helt. Lungförändringar med alveolit-fibrostecken ses hos en majoritet. Hög SR, CRP och CK. Myositspecifika antikroppar: anti-Jo-1 m fl. Utredningsfall.

ICD-kod: M33.2

Till toppen