Reumatiska systemsjukdomar – allmänt

Gruppen omfattar ett antal autoimmuna systemsjukdomar. Vissa patienter i tidigt skede kan vara svåra att klassificera och brukas benämnas ”undifferentiated connective tissue disease”.

Klinisk bild

Allmänna symtom: Trötthet, feber, viktnedgång.

Särskilda symtom i varierande grad: Artrit, led- och muskelsmärtor, muntorrhet, torra ögon, hudutslag, fotosensibilitet, Raynauds fenomen.

Organpåverkan: Pleurit, perikardit, lunginfiltrat, sväljsvårigheter, neuropati, CNS symtom (epilepsi, stroke, mental påverkan).

Laboratoriefynd: Anemi, Hög SR och CRP. Proteinuri, hematuri. ANA positivitet (detta fynd är ofta ospecifikt om subfraktioner normala).

Till toppen