Äldres hälsa

De mest sjuka äldre är beroende av ett effektivt flerprofessionellt samarbete och en sammanhängande vård- och omsorgskedja, till exempel kring läkemedelsanvändning, nutrition, fallolyckor och kognitiva sjukdomar.

Äldres hälsa omfattar allt från förebyggande insatser till specialiserad vård. Arbetet sker därför brett med att prioritera insatser på alla vårdnivåer och i hela vårdkedjan.

Till toppen