Äldres hälsa

Äldres hälsa omfattar allt från förebyggande insatser till specialiserad vård.

De mest sjuka äldre är beroende av ett effektivt flerprofessionellt samarbete och en sammanhängande vård- och omsorgskedja, till exempel kring läkemedelsanvändning, nutrition, fallolyckor och kognitiva sjukdomar.