Om barnhälsovården och kontakt

Barnhälsovården i Stockholms län

Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet och utgår från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt perspektiv. Verksamhetens övergripande mål är att medverka till att säkerställa barns hälsa, trygghet och utveckling med utgångspunkt från FN:s konvention om barns rättigheter.

I Stockholms län bor en fjärdedel av Sveriges späd- och förskolebarn. År 2020 fanns cirka 172 600 barn 0–5 år i länet. I princip alla barn deltar i BVC:s verksamhet. Barnhälsovård bedrivs inom vårdval barnavårdscentral, BVC, vid 112 BVC-enheter med cirka 500 BHV-sjuksköterskor. I verksamheten finns andra viktiga medarbetare och samarbetsparter, till exempel allmänläkare, barnläkare och psykologer.

Se godkända vårdgivare inom vårdval barnavårdscentral här: BVC - Vårdval Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnhälsovård i enlighet med barnhälsovårdens basprogram. Ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

Barnhälsovårdsenheten stöder BVC

Som ett stöd för personalen på BVC-mottagningarna finns en barnhälsovårdsenhet. Där arbetar tre barnhälsovårdsöverläkare, fyra vårdutvecklare, två barnpsykologer och en administratör.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ger BHV-enheten i uppdrag att stödja och utveckla arbetet inom barnhälsovården. BHV utformar till exempel lokala riktlinjer för barnhälsovården i länet, erbjuder utbildningar, deltar i metod- och kvalitetsutveckling samt fungerar som kunskapskälla.

Kontakta Barnhälsovårdsenheten

Har du frågor om BVC:s riktlinjer, kontakta Barnhälsovården i Region Stockholm.

GDPR (General Data Protection Regulation)

Barnhälsovårdsenheten har listor med kontaktuppgifter till BVC som används för olika utskick. Vi behandlar dina personuppgifter med respekt för din personliga integritet. Du har naturligtvis rätt att bli borttagen från kontaktlistan, meddela då din vårdutvecklare som tar bort ditt namn.

Barnhälsovårdsenheten

Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, 1 tr, 118 69 Stockholm

Funktionsbrevlåda: bhv.sodersjukhuset@regionstockholm.se

Helena Martin, barnhälsovårdsöverläkare och enhetschef

Karolina Lindström, barnhälsovårdsöverläkare

Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare

Clara Linnros, leg psykolog

Malin Bergström, leg psykolog, med dr

Anna Fröjlinger, vårdutvecklare

Catharina Neovius, vårdutvecklare

Jeanette Björnell, vårdutvecklare

Lotta Lindfors, vårdutvecklare

Nathalie Aranda Gani, vårdutvecklare

Viviann Johnsson, administratör

Nina Thomsen, leg psykolog

  Hitta till oss

  Pendeltåg: Åk till Södra station, uppgång Rosenlundsgatan.

  Tunnelbana: Åk till Skanstull. Ta buss 3 mot Södersjukhuset eller buss 4 mot Radiohuset. Gå av vid hållplats Rosenlund. Åk till Zinkensdamm. Ta buss 4 mot Gullmarsplan. Gå av vid hållplats Rosenlund.

  Buss: Nummer 3, 4, 74 och 164 trafikerar hållplats Rosenlund.

  Bil: Det finns ett begränsat antal besöksparkeringar i parkeringsgarage och inom Rosenlundsområdet.

  Om innehållet

  Uppdaterad: 17 februari 2022

  Faktagranskad: 19 juli 2020

  Faktagranskare: Helena Martin, Barnhälsovårdsenheten

  Till toppen