Barnhälsovården och BVC

Barnhälsovård, BVC ingår i Vårdval Stockholm. De mottagningar som är godkända ska arbeta enligt Barnhälsovård, BVC förfrågningsunderlaget. Det betyder att mottagningarna bland annat ska följa Region Stockholms basprogram för barnhälsovård, de nationella riktlinjer som finns i Rikshandboken och i förekommande fall lokala riktlinjer.

Text

Text

Text

Text