Amning och läkemedel

16 juni 2023

Frågan om läkemedel och amning är komplex och det kan ofta vara svårt att ge ett entydigt svar beträffande ett läkemedels inverkan i samband med amning.

Läkemedel som intas av modern ska först absorberas och distribueras i moderns plasma och sedan överföras till de sekretoriska cellerna i bröstkörtlarna.

Risken för farmakologisk effekt på barnet beror förutom på läkemedlets koncentration i bröstmjölken även på barnets förmåga att ta upp och eliminera läkemedlet via nedbrytning och utsöndring.

Tillfråga läkare

Läkare bör bedöma läkemedlets nödvändighet. Principiellt bör barnet inte utsättas för onödig läkemedelsexposition. Särskild vaksamhet bör iakttas när det gäller för tidigt födda barn eller när det gäller långtidsbehandling av modern. Om modern har medicinerat med immunhämmande läkemedel under andra halvan av graviditeten eller under amning kan även barnets immunsystem påverkas och ställningstagande till att vaccinera barnet med levande försvagade vaccin behöver göras.

Vid aktualiserad frågeställning beträffande lämpligheten av ett visst läkemedelsintag under amningen, tillfrågas lämpligen ansvarig behandlande läkare.

I varje enskilt fall måste det göras en risk-nytta-värdering där eventuella risker med läkemedelsexponering vägs mot nyttan med bröstmjölk. Riskerna för exponering med det aktuella läkemedlet bör vara små och relativt förutsägbara.

Mer information

På webbplatsen Janusinfo finns kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal. Kunskapsstödet Janusmed amning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ger generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas medan modern använder olika läkemedel. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm ansvarar för tjänsten. Medicinskt ansvarig för textinnehållet är Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Information om läkemedel och amning finns även hos Svensk reumatologisk förening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information kan också hämtas genom fråga till Läkemedelsinformationscentralen via ”karolic”. Telefon 08-585 810 60, mejl: karolic.karolinska@regionstockholm.se

Information finns även på Karolics webbplats: Läkemedelsinformation - Karolic och kunskapsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.