4-årsbesöket BVC-Elvis

Hälsoövervakning och utvecklingsbedömning av fyraåringar görs av BHV-sjuksköterskan och ska erbjudas vid fyra års ålder +- 2 månader. Vid behov kontaktas, i samråd med föräldrarna, barnets förskola och/eller erbjuds barnet ett läkarbesök eller remitteras vidare till logoped/BUP-psykolog eller annan instans.

Inför besöket på BVC erbjuds alla föräldrar att fylla i webbenkäten på BVC-Elvis hemsida: BVC-Elvis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inför besöket tar BHV-sjuksköterskan del av barnets journal och svaren från webbenkäten. Vid behov läses enkäten som föräldrarna besvarade inför treårsbesöket.

Samtalsguiden fylls i som stöd inför samtalet med föräldrar och är ingen journalhandling. Samtalsguiden finns översatt till 13 olika språk och finns på BVC-Elvis hemsida efter inloggning.

4-årsbesöket består av tre delar: föräldraenkät, barnobservation (inklusive syn och hörselbedömning) och föräldrasamtal och utförs enligt: Manual inför 4-årsbesöket med BVC-Elvis Pdf, 284.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Utvecklingsbedömningen i 4-årsbesöket utgår från barnets välbefinnande i vardagen. Momenten under mötet med barnet ger underlag för föräldrasamtalet och kompletterar förälderns enkätsvar. I samtal med föräldern kan vi fördjupa den kunskapen och föra in de intryck vi fått under mötet med barnet på BVC.

Om innehållet

Uppdaterad: 4 juli 2023

Publicerad: 21 februari 2022

Granskare: Nathalie Gani, vårdutvecklare Barnhälsovårdsenheten

Till toppen