Föräldraseparation när barnen är små

Om föräldrar som håller på att separera, ber om råd på BVC kring separationen i frågor som rör barn, kan man få stöd i de här materialen.

Det kan till exempel handla om barns boende eller hur man berättar för dem att man ska separera. Ett material handlar om de lite större barnen och det andra om separerade föräldrar med barn 0-1 år. Bägge består av en samtalsguide för BHV-sjuksköterskan och en föräldrabroschyr. Det finns också en kunskapsöversikt med genomgång av kunskapsläget kring små barn vid föräldraseparationer som kan läsas som bakgrundsmaterial.

Stöd för samtal

Vid osämja och konflikter är det för barnets skull viktigt att föräldrarna hänvisas till familjerätten för samarbetssamtal.

  • Samtalsguide - Samtal om barns behov vid föräldrars separation Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster.
    En samtalsguide för BHV-sjuksköterskor. Den innehåller elva teman som är värdefulla för föräldrar att fundera över vid separation och har tillhörande illustrationer samt förslag på frågor att använda i samtalet. Utgångspunkten för varje tema är barnets behov. Tillsammans med föräldrarna väljer man de teman som är angelägna för dem. På baksidan finns verksamheter som ger stöd och råd till barn och föräldrar listade.

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta manusförfattaren Clara Linnros, Leg psykolog:

Om innehållet

Uppdaterad: 20 november 2021

Granskare: Karolina Lindström, Barnhälsovårdsenheten