Plötslig spädbarnsdöd

Hur kan risken minskas? Information till familjer med ökade behov: ett bildstödsmaterial.

Barnhälsovårdsenheten i Region Stockholm har i samarbete med Sachsska barn- och ungdomssjukhuset tagit fram ett bildstödsmaterial om hur risken för plötslig spädbarnsdöd kan minskas. Materialet kan till exempel användas i samtal med föräldrar med kognitiva svårigheter.

Bildstödsmaterialet är ett komplement till Socialstyrelsens informationsmaterial om plötslig spädbarnsdöd.

Bildstödet består av totalt elva bilder. Bilderna ska kunna användas av, framför allt, BHV-sjuksköterskor när de ska informera nyblivna föräldrar om hur risken för plötslig spädbarnsdöd kan minskas. Barnhälsovårdsenheten bedömer att varje vårdgivare som använder bilderna kan välja vilka av dem som är lämpliga att använda i varje enskilt fall. Exempelvis finns en bild som visar två varianter av sovmiljön: den ena anpassad för familjer med en förälder, den andra för familjer med två föräldrar.

Om innehållet

Uppdaterad: 1 december 2022

Granskare: Karolina Lindström, Barnhälsovårdsenheten