SIMON

21 juli 2023

Sjuksköterskor i mångkulturella och socioekonomiskt utsatta områden nätverkar.

 

 

 

 

Nätverk för sjuksköterskor i utsatta områden

SIMON startade 2016 och är ett nätverk inom Barnhälsovården i Stockholms län. Syftet med nätverket är att sjuksköterskor delar erfarenheter och på så sätt skapar ny kunskap och inspirerar varandra till nya arbetsmetoder. Nätverket är också till för att öka kunskap inom relevanta teman och inte minst som källa till inspiration. Förhoppningen är att nätverket kan stärka samarbete och utbyte mellan sjuksköterskor. Nätverket träffas två gånger per år. Alla BHV-sjuksköterskor som arbetar med dessa familjer är välkomna att delta i nätverkets arbete och möten.

Nätverket är ett samarbete mellan Barnhälsovårdsenheten och Transkulturellt centrum.

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta manusförfattaren Jeanette Björnell, vårdutvecklare: