Handläggning på BVC av retentio testis, retraktila testiklar och hydrocele

Retentio testis

Vid födseln har cirka tre procent av alla nyfödda pojkar retentio testis. Fram till sex månaders ålder har testiklarna vandrat ner hos ungefär hälften av pojkarna. Pojkar vars testiklar inte vandrat ned vid sex månader ålder bör remitteras av BVC-läkare till barnurolog för bedömning och ställningstagande till operation om retentio testis föreligger. Vid bilateralt icke-palpabla testiklar ska DSD (Disorders of sex development)-team på barnendokrin konsulteras skyndsamt oavsett ålder.

Retraktila testiklar

En annan grupp pojkar som bör följas under förskoleåldern är de med retraktila testiklar. Vid denna bedömning bör man hålla kvar testikeln i pungen i cirka 30 sekunder för uttröttande av kremaster-reflexen. Om testikeln ligger kvar i pungen (den skrynkliga delen) efter det, är det att betrakta som retraktil testikel. En testikel som genast fjädrar upp när man släpper taget ska betraktas som retentio testis och remitteras enligt ovan.

Retraktila testiklar är ett normaltillstånd hos barn och ska inte behandlas men kontrolleras av BVC-läkare årligen i 3 år och därefter vartannat år om status är oförändrat, tills pojken närmar sig pubertet. Barn som skrivs ut från BVC remitteras lämpligen till BUMM för denna uppföljning. Anledningen till denna rekommenderade uppföljning är risk att testikeln ascenderar med retentio testis som följd.

Mer information om undersökning av testiklar på BVC finns i Rikshandboken: Testiklar - undersökning, Länk till annan webbplats.

Hydrocele

Hydrocele, vattenbråck, resorberas vanligtvis under de första levnadsmånaderna. Oftast kan testikeln visualiseras om man lyser med ficklampa genom hydrocelet. Kvarstående hydrocele vid 3 års ålder alternativt kraftigt spända hydrocelen bör remitteras till barnkirurg för bedömning och eventuell operation.

Mer information om hydrocele finns i Rikshandboken: Hydrocele - vattenbråck Länk till annan webbplats.,

Vilka ska åtgärdas och följas?

  • Misstänkt retentio testis vid sex månaders ålder eller därefter remitteras av BVC-läkare till barnurolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus för bedömning och ställningstagande till operation.
  • Retraktila testiklar bör följas årligen i 3 år och därefter vartannat år. Under förskoleåldern görs detta företrädelsevis av BVC-läkare och därefter av barnläkare på BUMM. Om man vid undersökningen finner testikeln ovanför skrotum efter att kremaster-reflexen tröttats ut skickas remiss till barnurolog för bedömning enligt ovan.
  • Kvarstående hydrocele vid 3 års ålder alternativt ett kraftigt spänt hydrocele remitteras till barnkirurg på Astrid Lindgrens barnsjukhus för bedömning.

Kontakt

Manusförfattare: Lisa Örtqvist, specialistläkare i barnkirurgi och barnurologi, Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Om innehållet

Uppdaterad: 29 januari 2024

Reviderad: Lisa Örtqvist, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Granskare: Ylva Tranaeus Lindblad, Barnhälsovårdsenheten

Till toppen