Behandling av navelgranulom

Under 2021 implementerades en för BVC ny behandlingsmetod av
navelgranulom i Stockholms län: bordssalt vid behandling av navelgranulom.
Observera dock att förstahandsbehandlingen alltid ska vara tvätt med
fysiologisk koksaltlösning i åtminstone 3 veckor.

År 2021 publicerade Metodrådet Stockholm-Gotland en HTA-rapport om Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
bordsaltsbehandling av navelgranulom hos spädbarn. Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Ett resultat av denna rapport är att vi i region Stockholm på BVC nu har implementerat den här för BVC nya behandlingsmetoden. Metoden har med goda erfarenheter använts i flera år på barnhudmottagningen på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Nedan framgår hur behandling av navelgranulom bör ske på BVC.

Hos det nyfödda barnet fälls navelsträngsstumpen vanligen av cirka en vecka efter
födelsen. Därefter täcks naveln successivt med hud. Navelgranulom bildas när naveln
inte läker spontant på ett tillfredsställande sätt. Vid ett navelgranulom finns
slemhinna kvar som en fuktig, mjuk, ofta rosa- eller rödfärgad svullnad (på ca 3–10
mm), som kan utsöndra små mängder vätska. Det finns också en viss risk för
infektion. Andra differentialdiagnoser vid tillståndet kan vara urachusrest/fistel
(förbindelse mellan urinblåsan och naveln), navelbråck eller ytliga cystor.

Som alltid ska tillkomst av rodnad, svullnad, vätskning i och kring naveln bedömas
snarast av läkare. Likaså ska misstänkta biverkningar av behandlingarna bedömas av
läkare eller åtminstone diskuteras med läkare.

Behandling av navelgranulom:

 1. Tvätta med fysiologisk koksaltlösning (0,9 %) 1–3 gånger per dag i åtminstone 3 veckor.
 2. Om utebliven effekt av behandling med fysiologisk koksaltlösning behandlas navelgranulomet med jodfritt bordssalt. Genomför den första behandlingsomgången på plats på BVC så att vårdnadshavarna lär sig hur de ska göra hemma. Rekommendera en tidigare oöppnad bordssaltförpackning att använda för resterande behandlingstillfällen i hemmet. Det ska vara vanligt finsalt (inget annat ska finnas i produkten utom bordssalt och det ska inte vara grovkorningt salt eller flingsalt. Inom EU/Sverige godkända klumpförebyggande medel som E535 och E536 utgör dock inget hinder).

  Så här utförs bordsaltsbehandlingen:
  Tvätta naveln med fysiologisk koksaltslösning och låt naveln lufttorka. Applicera ungefär ett kryddmått bordssalt på navelgranulomet (ibland räcker det med mindre). Borsta bort spill på kringliggande hud. Täck med en kompress så att saltet hålls kvar i naveln i 10–30 min. Tvätta sedan bort bordssaltet noga men ljummet vatten. Upprepa behandlingen i hemmet 2 ggr per dag i 3 dagar (allt som allt sex gånger inklusive tillfället på BVC). Om navelgranulomet försvinner helt efter bara någon eller ett par behandlingar är det inte nödvändigt att fullfölja alla 3 behandlingsdagarna.

  Barnets navel ska visas upp på BVC cirka sju dagar efter behandlingsstarten med bordssalt för att följa upp hur det fungerar. Ett alternativ är att BVC följer upp via telefon efter cirka 7 dagar. Behandlingen gör inte ont och svider inte. Om barnet verkar uppleva smärta/sveda av behandlingen, ska behandlingen avbrytas direkt, allt bordssalt ska noggrant tvättas bort och differentialdiagnoser ska övervägas.

  Om navelgranulomet inte läkt ut efter de första 3 behandlingsdagarna ska ett uppehåll på 7 dagar göras. Om navelgranulomet är kvar då kan man behandla på nytt med bordssalt på samma sätt 2 ggr per dag i ytterligare 3 på varandra följande dagar. Upprepa inte bordsaltsbehandlingen mer efter det.

  Vid bekymmer ska föräldrarna höra av sig till BVC eller till 1177. Ge föräldrarna skriften Information till vårdnadshavare Öppnas i nytt fönster. i samband med behandlingsstart.
 3. Vid misstanke om differentialdiagnoser remittera till barnhudmottagningen eller barnkirurgmottagning. Vid utebliven effekt av bordsaltsbehandling är nästa steg att behandla med silvernitrat. Silvernitrat är starkt frätande och kontakt med omgivande hud kan ge brännskadeliknande sår eller besvärliga hudirritationer. Eftersom biverkningsrisken med sår på huden finns, måste noggranna försiktighetsåtgärder vidtas vid användande av silvernitrat på navelgranulom.

  När silvernitrat appliceras med silvernitratstickan ska naveln vara avtorkad så att silvernitratlösningen inte kan sprida sig. Angränsande hud ska skyddas ytterligare genom att man smörjer den omgivande vävnaden med till exempel vaselin, som ger en skyddande barriär. Fukta spetsen på silvernitratstickan enligt instruktionerna i produktbeskrivningen.

  Håll i sär huden runt naveln med fingrarna och tryck silvernitratstickan lätt ett kort ögonblick mot granulomet. Låt det behandlade området torka ordentligt och lägg sedan eventuellt en torr kompress över naveln för att skydda kläderna. Observera att detta inte ersätter att man låter det lufttorka ordentligt (minuter). Om silvernitrat ändå hamnar på huden så ska huden så fort som möjligt tvättas med fysiologisk koksaltlösning.

  Om granulomet kvarstår kan behandlingen upprepas efter cirka en vecka. Behandla med silvernitrat som mest 3 ggr, inte fler.
 4. Vid misstanke om differentialdiagnoser eller om utebliven effekt på behandling enligt ovan, utfärdas remiss till barnhudmottagning/barnkirurgmottagning

Om innehållet

Uppdaterat: 16 juni 2023

Utfärdat av: Barnhälsovårdsenheten, Region Stockholm

Till toppen