Överkänslighet vid vaccinationer

Risken är liten för att ett barn reagerar allvarligt på de vacciner som vi idag använder på BVC. Så gott som alla barn kan vaccineras på BVC med sedvanlig anafylaxiberedskap i form av adrenalin, kortison och antihistaminpreparat. Barn som har allergier och överkänslighet mot födoämnen eller annat kan dock kräva särskilda åtgärder vid vaccination inom BHV.

För mer information om överkänslighet vid vaccinationer och lämplig planering/handläggning, se text i Rikshandboken samt barnallergisektionens text om vaccination – riktlinjer vid allergifrågeställning:

Om innehållet

Uppdaterad: 9 november 2021

Faktagranskare: Helena Martin, Barnhälsovårdsenheten

Till toppen