Prolongerad neonatal ikterus

Handläggning

Uppdaterad 9 november 2021.

Mer information om ikterus:

Om innehållet

Uppdaterad: 9 november 2021

Faktagranskare: Karolina Lindström, Barnhälsovårdsenheten

Till toppen