Utvecklingsbedömningar

Vid uppföljning av utvecklingen på BVC i Region Stockholm vid olika åldrar hänvisas till riktlinjer om psykomotorisk utveckling i olika åldrar på Rikshandboken.

Det kan vara bra att tänka på att "BHV-psykolog" i Rikshandbokens texter får tolkas som barnpsykolog/BUP-konsult i Region Stockholm. "BHV-teamet" i Rikshandbokens texter innebär åtminstone ett team bestående av BHV-sjuksköterskan och BVC-läkaren. I vissa fall kan det vara lämpligt att konsultera en erfaren allmänläkare där det i Rikshandbokens texter anges att barnläkare ska konsulteras. Detta får avgöras från fall till fall och med hänsyn till lokala förutsättningar.

Uppdaterade 3- och 4-årsbesök enligt ”BVC-Elvis” infördes 2018 på BVC:erna i Stockholms län.

Det går bra att läsa mer om arbetsmaterialet i "BVC-Elvis" på Medscinet.

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta manusförfattaren Clara Linnros, leg psykolog:

Om innehållet

Uppdaterad: 17 december 2021

Granskare: Karolina Lindström, Barnhälsovårdsenheten

Till toppen