Synundersökning på BVC

I Region Stockholm ska alla barns syn undersökas vid följande åldrar på BVC. Om man upptäcker ögon eller synavvikelser vid övriga besök så är det viktigt att detta följs upp och vid behov skrivs remiss till ögonläkare/ortoptist för bedömning.

Undersökningstillfällen på BVC

4 veckor

Läkare

Ögonbottenreflexen (Röd reflex)

Fixerar och följer ett föremål med blicken

6 månader

Läkare

Ögonbottenreflexen (Röd reflex)

Bedömning av pupiller, ögonrörelser, nystagmus samt frågar om skelning

8 månader

BHV-sjuksköterska

Kontroll av hornhinnereflexen (Hirschbergstest)

Bedömning av pupiller, ögonrörelser, nystagmus samt frågar om skelning

10–12 månader

Läkare

Ögonbottenreflexen (Röd reflex)

Bedömning av pupiller, ögonrörelser, nystagmus samt frågar om skelning

4 år

BHV-sjuksköterska

Synprövning

5 år

BHV-sjuksköterska

Synprövning, vid behov

Ögonbottenreflex (röd reflex)

Ögonbottenreflexen och att barnet följer med blicken undersöks av läkare på BVC:s teambesök vid 4 veckor, 6 månader samt 10–12 månaders ålder för att upptäcka kongenital katarakt eller annat intraokulärt problem.

Vid undersökningen är det viktigt att man håller oftalmoskopet nära sitt eget öga för att ljuset ska studsa mot barnets ögonbotten som reflekterar en röd reflex. Om barnet har mycket pigment i ögat kan reflexen se mer gulaktig ut.

Mer information om undersökning av ögonbottenreflexen:

Ögon- och synundersökning av barn 0–1 månader - Rikshandboken i barnhälsovård (rikshandboken-bhv.se) Länk till annan webbplats.

Skelning och hornhinnereflex

Skelning, strabism, hos barn är viktig att upptäcka tidigt då den annars kan leda till en bestående synnedsättning. Möjligheten att behandla en synnedsättning orsakad av brytningsfel eller skelning minskar med stigande ålder.

Det är helt normalt att barn upp till 6 månader skelar ibland, men det är inte normalt att skela konstant. Barn med konstant skelning ska undersökas av ögonläkare. Tänk på att en bred näsa och epikantusveck kan göra att det ser ut som att barnet skelar inåt.

Barn som är äldre än 6 månader där föräldrar misstänker skelning eller annat ögonproblem ska remitteras till ortoptist.

Vid 8 månaders ålder frågar BHV-sjuksköterskan föräldrarna om de misstänkt skelning och tittar på hornhinnereflexen (HHR) som också kallas Hirschbergstest. Se beskrivning nedan.

Metod att påvisa skelning – Hirschbergs test

Kontrollera skelningen helst med ficklampa men det går också att använda sig av annan ljuskälla till exempel dagsljus från fönstret eller taklampa. När barnet tittar mot ljuskällan ska reflexerna falla symmetriskt i de bägge pupillerna.

Mer information om skelning:

Skelning - Rikshandboken i barnhälsovård (rikshandboken-bhv.se) Länk till annan webbplats.

Synprövning på BVC vid 4 år

I Rikshandboken beskrivs hur synprövningen utförs:

Ögon- och synprövning - 4 år - Rikshandboken i barnhälsovård (rikshandboken-bhv.se) Länk till annan webbplats.

Undersökning av barn med glasögon

Enligt den nationella synprövningsriktlinjen ska alla barn som är inskrivna på BVC screenas inom hälsobesöket vid 4 års ålder (± 2 månader) även om barnet har glasögon. I Region Stockholm är barn med glasögon uppknutna till en ögonmottagning som genomför regelbundna kontroller av barnets syn. Hos barn med glasögon rekommenderas BVH-sjuksköterskan att fråga om barnet har en uppföljning inbokad till en ögonläkare/ortoptist. Om barnet har en planerad uppföljning på en ögonmottagning så behöver inte en synprövning göras vid 4-års besöket. Om barnet inte har en bokad uppföljning så uppmana föräldrarna att kontakta barnets ögonmottagning. Vid behov ställningstagande till remiss från BVC till barnets ögonmottagning för uppföljning.

Läs mer om epidemiologi, etiologi, riskfaktorer och symtom vid synnedsättning hos barn i nationella kunskapsstödet för synprövning hos barn.

Riktlinje för remiss efter synprövning vid fyraårsbesöket i barnhälsovården Länk till annan webbplats.

Vilka barn ska remitteras till ortoptist eller ögonläkare i Region Stockholm?

Riktlinjer för barnavårdscentraler - S:t Eriks Ögonsjukhus (sankterik.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta Susanne Glaumann, barnhälsovårdsöverläkare:

Om innehållet

Uppdaterad: 26 april 2023

Granskare: Monica Olsson, Chefsortoptist, S:t Eriks Ögonsjukhus.

Till toppen