Tuberkulintest (PPD)

Inom barnhälsovården görs tuberkulintest, även kallat PPD-test eller Mantoux, vid behov inför tuberkulosvaccination (BCG). Tuberkulintest som del av hälsoscreening görs i första hand på asylmottagningar, barnläkarmottagningar och på vissa vårdcentraler.

Testet består av en proteindel som renats från tuberkulosbakterien. Ett positivt test antyder att barnet kan vara bärare av tuberkulosbakterier, miljömykobakterier eller att barnet redan blivit BCG-vaccinerat. Som del av hälsoscreening görs ibland IGRA-test. Till skillnad från PPD-testet så fångar inte IGRA-testet barnets immunsvar mot BCG-vaccinstammen M. bovis BCG. Ett IGRA-test kan därmed inte användas för att avgöra om ett barn tidigare vaccinerats mot tuberkulos (1).

Folkhälsomyndigheten avråder från BCG-vaccination av barn med tuberkulinreaktion >0 mm. Anledningen är att skyddseffekten av BCG-vaccinet tydligast ses hos nyfödda eller tuberkulinnegativa barn (2) (3).

Vilka barn ska tuberkulintestas innan BCG-vaccination?

 Barn < 6 mån ålder

Späd ålder kan leda till bristande tuberkulinreaktivitet. Vid misstanke om exponering för tuberkulos hos ett barn yngre än 6 månader rekommenderas kontakt med barntuberkulosläkare för råd om handläggning.

Barn > 6 månader ‑ 5 års ålder

Använd flödesschemat (länk nedan) som stöd för att avgöra om barn behöver tuberkulintestas före BCG-vaccination. Tänk på att vänta minst 12 veckor efter möjlig exponering eftersom testet annars kanske inte ger utslag.

Barn med oklart BCG-status

Barn med pålitlig anamnes eller dokumentation på BCG-vaccination behöver varken tuberkulintestas eller revaccineras. Detta gäller även vid avsaknad av BCG-ärr. Övriga barn (utan BCG-ärr, dokumentation eller pålitlig anamnes) tuberkulintestas och vaccineras endast vid utebliven tuberkulinreaktion (PPD = 0 mm).

Tidsintervall att beakta

 • Avdödade vaccin (Hexyon, Tetravac, Synflorix/Vaxneuvance, ActHib, Engerix).
 • Levande vaccin med undantag för Rotavirusvaccin.
  Vaccin mot mässling-påssjuka-rödahund (MPR) ska ges minst 4 veckor innan tuberkulintest eller tidigast samma dag som tuberkulintestet avläses.
 • Rotavirusvaccin
  Tuberkulintest kan kombineras fritt med vaccin mot rotavirus.
 • Barn som nyligen haft influensa, vattkoppor eller körtelfeber
  Tuberkulintest bör ske tidigast 4 veckor efter tillfrisknandet från virussjukdomar som kan påverka immunsvaret såsom körtelfeber, influensa och vattkoppor.

Praktiskt på BVC

Förvaring och hållbarhet

Tuberkulin är ljuskänsligt och ska förvaras vid 2–8°C i originalförpackningen. Hållbarheten för öppnad förpackning är 24 timmar för PPD RT 23.

Administrering av tuberculin

Dosering
Dosen 0,1 ml innehållande 2 TU (gäller för Tuberculin PPD RT23 AJVaccines).

Injektionsställe
Intrakutant dorsalt (ovansidan) på underarmen.

Avläsning
Testet avläses mellan 48 och 72 timmar efter injektionen. Avläsning sker transversellt (tvärgående) mot armens riktning. Lättast är att dra en kulspetspenna mot svullnaden (inte rodnaden) tills det tar stopp, dra på samma sätt från motsatt håll och sedan mäta avståndet emellan.

Bedömning av resultatet
En diameter av indurationen på minst 6 mm för PPD RT23 AJVaccines räknas som positiv reaktion.

 • Endast barn med tuberkulinreaktion 0 mm ska BCG-vaccineras, om barnet uppfyller övriga kriterier för det riktade programmet (se avsnittet BCG-vaccination).
 • Barn med tuberkulinreaktion mer än 0 mm men under gränsen för "positiv tuberkulinreaktion" (< 6 mm för PPD RT23), ska inte BCG-vaccineras. Fortsatt handläggning av dessa fall får ske i samråd med BVC-läkare som behöver göra en klinisk bedömning och bedöma om det finns skäl till en eventuell försvagad PPD-reaktion (se FASS).
 • Barn med tuberkulinreaktion ≥ 6 mm PPD RT23 men < 10 mm bedöms av BVC-läkare för ställningstagande till vidare utredning.
 • Barn med tuberkulinreaktion ≥ 10 mm remitteras till barnklinik.

Dokumentation
Dokumentera mängd tuberkulin uttryckt i tuberkulinenheter, TU, och svullnadens storlek i BHV-journalen. Till exempel PPD 2 TU = 8 mm.

Gör en anteckning i hälsokortet.

Biverkningar
Egentliga biverkningar har inte rapporterats.

 1. P Andersen, M E Munk, J M Pollock, T M Doherty, Specific immune-based diagnosis of tuberculosis, THE LANCET • Vol 356 • September 23, 2000
 2. Abubakar I, Pimpin L, Ariti C, Beynon R, Mangtani P, Sterne JA, et al. Systematic review and meta-analysis of the current evidence on the duration of protection by bacillus Calmette-Guerin vaccination against tuberculosis. Health Technol Assess. 2013;17(37):1-372, v-vi
 3. Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos, Folkhälsomyndigheten revidering 4, juni 2020 , Artikelnummer: 20095 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta Ylva Tranaeus Lindblad, barnhälsovårdsöverläkare:

Om innehållet

Uppdaterad: 24 juli 2023 av Ylva Tranaeus Lindblad, barnhälsovårdsöverläkare

Granskare: Jeanette Björnell, vårdutvecklare

Till toppen