Aktuella vacciner

Aktuella vaccinpreparat 1 september 2023

Nytt ramavtal Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2021 (2023-09-01 – 2027-08-31)

Den 1 september 2023 byter region Stockholm två av de vaccin som används inom barnhälsovården: RotaTeq® ersätter Rotarix® och Vaxneuvance® ersätter Synflorix®.

De övriga vaccinen Hexyon®, Tetravac® och M-M-RVAXPRO® kommer behållas i programmet såsom tidigare.

Om RotaTeq

RotaTeq® ersätter nu Rotarix® som vaccin mot rotavirus. Dessa vaccin är utbytbara och jämförbara i effekt och biverkningsprofil. Det är viktigt att komma ihåg att dessa vaccin har olika antal doser för att nå full vaccinserie.

Dosering

RotaTeq® ska ges i 3 doser vid följande rekommenderade tidpunkter: 6 veckors ålder, 3 månaders ålder och 5 månaders ålder med ett intervall på minst 4 veckor mellan doserna.

  • Dos 1 ges tidigast vid 6 veckors ålder och senast vid 11+6 veckors ålder.
  • Dos 2 ges senast vid 15+6 veckors ålder.
  • Dos 3 ges senast vid 31+6 veckors ålder. Detta är den absolut senaste tidpunkten då dos 3 kan ges, men det rekommenderas att den ges samtidigt som övriga 5-månadersvaccin.

RotaTeq® får ges till för tidigt födda spädbarn förutsatt att graviditeten varade minst 25 veckor. Dessa spädbarn bör få den första dosen RotaTeq® tidigast 6 veckor efter födseln.

RotaTeq® kan ordineras enligt gällande riktlinjer av specialistsjuksköterska på BVC inom ramen för vaccination i barnvaccinationsprogrammet.

Rekommendation

Målsättningen är att de barn som givits Rotarix® som dos 1 även ska få Rotarix® som dos 2 så länge lagret räcker på BVC. Rotarix® ges i 2 doser. Om preparatbyte blir nödvändigt efter en dos Rotarix® ges därefter 2 doser RotaTeq® med minst 4 veckors intervall mellan samtliga doser. Dessa kombinationer av vaccin är säkra och ger jämförbara immunsvar jämfört med vaccination med samma preparat.

För vidare läsning om vaccination mot rotavirus rekommenderas:

Fördjupad information om vaccination mot rotavirus, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Om Vaxneuvance

Vaxneuvance® ersätter nu Synflorix® som vaccin mot pneumokocker. Vaxneuvance är ett konjugerat vaccin inkluderande 15 serotyper (PCV15) jämfört med Synflorix som inkluderar 10 serotyper (PCV10). Dessa vaccin är jämförbara i effekt och biverkningsprofil. Det är viktigt att komma ihåg att doseringen skiljer sig åt för äldre ovaccinerade barn.

Dosering

Vaxneuvance® ska ges i samma doseringsintervall som Synflorix® vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

Om vaccinationsserien påbörjas mellan 1 och 2 års ålder ges två doser Vaxneuvance®, med minst två månaders intervall. Från och med 2 års ålder ges Vaxneuvance® i endast en dos till tidigare ovaccinerade barn.

Vaxneuvance® kan ordineras enligt gällande riktlinjer av specialistsjuksköterska på BVC inom ramen för vaccination i barnvaccinationsprogrammet för alla barn under 6 års ålder.

Rekommendation

Vid vaccinbyte under pågående vaccinserie kan Vaxneuvance® ges oavsett om det tidigare givits 1 eller 2 doser Synflorix®.

Dessa kombinationer av vaccin mot pneumokocker är säkra och är i stort sett jämförbara rörande skyddseffekt jämfört med vaccination med ett och samma preparat, med den skillnaden att Vaxneuvance® skyddar mot ytterligare fem serotyper jämfört med Synflorix®.

Kontakt

Vid frågor eller synpunkter kontakta: Ylva Tranaeus Lindblad, barnhälsovårdsöverläkare,

Om innehållet

Publicerad: 24 augusti 2023

Författare: Ylva Tranaeus Lindblad, barnhälsovårdsöverläkare

Text

Till toppen