Anafylaktisk reaktion vid vaccination

Ingen vaccination får ske inom BHV utan att adrenalin finns tillgängligt!

 • Lägg barnet ned, med fötterna högt om möjligt.
 • Ge adrenalin (Jext/EpiPen jr/Emerade intramuskulärt, lösning i förfylld injektionspenna 150 mikrogram/dos)
 • Kontrollera andning och cirkulation.
 • LARMA! Ring 112. Barnet ska akut till sjukhus.

Preparat och dos

Preparat och dos

Indikationer

Läkemedel

Adm sätt

Dos

Effekt

 • Kraftig urtikaria
 • Andnöd
 • Hypotension
 • Allmänpåverkan
 • Kraftiga buksmärtor och kräkningar

Andrenalin penna
150 mikrogram/dos
(Jext/EpiPen jr/Emerade)

  

Intramuskulärt
i låret

 

 

Jext/EpiPen
jr/Emerade 150 mikrogram/dos
alla åldrar


 


 

Inom 5 min, upprepa var
10:e minut
vid behov

 

 


 

 • Alla


Oral lösning
Aerius 0,5 mg/ml


Per oralt

 

 

0-6 år: 2,5 mg = 5 ml

 


Inom 30-60 minuter

 

 • Alla

 

 


T Betapred 0,5 mg löst i vatten

 

 


Per oralt

 
0-5 år: 3 mg = 6 tabletter


6 år och äldre: 5 mg = 10 tabletter

Först efter
2-3 timmar

 

 


Om patienten medicinerar på grund av obstruktiva besvär/har astma; använd patientens egna inhalator vid behov.

Praktiska råd

 • Ha alltid tre adrenalinpennor i medicinskåpet.
 • Kontrollera regelbundet utgångsdatum för akutläkemedlen.

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta manusförfattaren Helena Martin, barnhälsovårdsöverläkare, enhetschef:

Om innehållet

Uppdaterad: 9 november 2021

Faktagranskad: 9 november 2021

Faktagranskare: Karolina Lindström, Barnhälsovårdsenheten

Till toppen