Vaccin hepatit B

Vaccin mot hepatit B inom barnhälsovården i Stockholms län

Vaccin mot hepatit B ingår ej i det nationella barnvaccinationsprogrammet och därför är ordinationsrätten för BHV-sjuksköterskan för vaccinet mer begränsad än för vaccinen i barnvaccinationsprogrammet.

Vaccination mot hepatit B till barn i Stockholms län, regleras av ett regionalt beslut i region Stockholm från 2012, om att erbjuda vaccination mot hepatit B till alla barn på BVC samt av innehållet i Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

För alla barn

Alla nyfödda spädbarn erbjuds vaccin mot hepatit B upp till ett års ålder då barn under ett års ålder är definierade som en riskgrupp i "Rekommendationer om vaccination mot hepatit B". Att alla barn under ett år är definierade som en riskgrupp gör att BHV-sjuksköterskans ordinationsrätt gäller.

BHV-sjuksköterska kan ordinera sexvalent vaccin innehållande vaccin mot hepatit B (eller monovalent hepatit B vaccin) till alla barn från 2,5 månaders ålder, enligt barnvaccinationsschemat. BHV-sjuksköterska har även rätt att förskjuta doserna efter vad som anges i ”Vaccination av barn och ungdomar - vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer” och vid ofullständigt schema komplettera med hepatit B vaccin före ett års ålder. BHV-sjuksköterska kan även komplettera med en dos hepatit B vaccin alt. en vaccination med sexvalent vaccin efter ettårsdagen om denna är den tredje dosen (= den första påfyllnads dosen) i ett redan påbörjat schema med två primärdoser av vaccin mot hepatit B, eller i förekommande fall tre primärdoser.

Barn över ett års ålder

Alla barn över ett års ålder som tillhör en riskgrupp genom föräldrarnas eller sitt eget ursprung har rätt till hepatit B-vaccination enligt ”Rekommendationer om vaccination mot hepatit B” oavsett ålder. BHV-sjuksköterskan kan ordinera hepatit B vaccin till alla barn i denna riskgrupp.

De barn som är över ett år och ej tillhör en riskgrupp på grund av ursprung har i Stockholms län genom ett regionalt beslut rätt till hepatit B vaccination på BVC. Vaccinet måste till denna grupp ordineras av läkare då dessa barn inte ingår i någon nationell rekommendation eller vaccinationsprogram.

Barn i skolåldern

Alla barn som tillhör en riskgrupp genom föräldrarnas eller sitt eget ursprung har rätt till hepatit B vaccination enligt ” Rekommendationer om vaccination mot hepatit B” oavsett ålder. Skolsköterskan kan ordinera hepatit B vaccin till alla barn i denna riskgrupp. I Stockholms län sker dessa vaccinationer dock ej inom Elevhälsan utan på vårdcentral. Skolsköterska remitterar barnen till valfri vårdcentral för vaccination mot hepatit B.

De barn som ej ingår i riskgrupp på grund av ursprung har i Stockholms län efter BVC-perioden inte rätt till gratis hepatit B vaccination.

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta Ylva Tranaeus Lindblad, barnhälsovårdsöverläkare:

Om innehållet

Uppdaterad: 12 juni 2023

Författare: Ylva Tranaeus Lindblad, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovårdsenheten

Granskare: Susanne Glaumann, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovårdsenheten Region Stockholm

Till toppen