Vaccinationer, ej ordinarie program

Riktlinjer

Vaccinationsmall

Vaccinationsöversikt för kompletterande vaccin till barn med avvikande vaccinationsschema.

Om innehållet

Faktagranskad: 28 Augusti 2023

Granskare: Ylva Tranaeus Lindblad, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovårdsenheten

Till toppen