Vaccinationer, ej ordinarie program

Riktlinjer

Vaccinationsmall

Vaccinationsöversikt för kompletterande vaccin till barn med avvikande vaccinationsschema.

Om innehållet

Uppdaterad: 25 november 2020

Faktagranskad: 25 november 2020

Faktagranskare: Karolina Lindström, Barnhälsovårdsenheten

Till toppen