Barnmorskemottagning - BMM

Barnmorskemottagningar ingår i Vårdval Stockholm. Godkända mottagningar ska arbeta enligt Hälso-och sjukvårdsförvaltningens förfrågningsunderlag. De ska också följa Region Stockholms basprogram och regionala riktlinjer för graviditetsövervakning, familjeplanering, STI och gynekologisk cellprovtagning framtagna av Mödrahälsovårdsenheten i Region Stockholm.

T

Text