Om mödrahälsovårdsenheten och kontakt

Mödrahälsovårdsenheten

Mödrahälsovårdsenheten, MHV-enheten, arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

MHV-enhetens arbete riktar sig till barnmorskemottagningarna i Region Stockholm. Enhetens uppdrag är att stödja och utveckla arbetet inom sexuell och reproduktiv hälsa för att främja en likvärdig vård av god kvalitet samt en fungerande vårdkedja i hela länet.

Detta uppdrag omfattar sexuell och reproduktiv hälsa inom följande områden:

  • Graviditetsövervakning och eftervård
  • Familjeplanering
  • Sexuellt överförbara sjukdomar, STI
  • Gynekologisk cellprovtagning enligt det organiserade screeningprogrammet för cervixcancer.

MHV-enhetens uppgift är bland annat att:

  • utforma, utveckla och utvärdera basprogram och regionala riktlinjer
  • delta i kvalitets- och utvecklingsarbeten regionalt, nationellt och internationellt
  • planera och tillhandahålla fortbildningsinsatser för barnmorskemottagningarna
  • vara en kunskapskälla för frågor som gäller sexuell och reproduktiv hälsa.

Kontakt vid frågor eller synpunkter

Postadress

Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm
Sankt Göransgatan 126, 2 trappor
112 81 Stockholm

Mödrahälsovårdsöverläkare

Elisabeth Storck Lindholm, mödrahälsovårdsöverläkare, sektionschef

Eva Östlund, mödrahälsovårdsöverläkare

Johanna Molin, mödrahälsovårdsöverläkare

Samordningsbarnmorska

Anna Akselsson, samordningsbarnmorska

Anna Dahlin, samordningsbarnmorska

Anne-Charlotte Jonsson, samordningsbarnmorska

Emma Lilliehöök, samordningsbarnmorska

Barnmorska i förlossningsrädslaprojekt

Jennie Lenntorp, barnmorska

Psykolog

Emma Fransson, psykolog

Administratör

Heléne Grantelius, administratör

Regionalt amningsprojekt

Amal Omar Salim, nutritionist

Om innehållet

Uppdaterad: 26 februari 2021

Granskare: Elisabeth Storck Lindholm, Mödrahälsovårdsenheten

Publicerad: 4 november 2020