Om mödrahälsovårdsenheten och kontakt

Mödrahälsovårdsenheten

Mödrahälsovårdsenheten, MHV-enheten, arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

MHV-enhetens arbete riktar sig till barnmorskemottagningarna i Region Stockholm. Enhetens uppdrag är att stödja och utveckla arbetet inom sexuell och reproduktiv hälsa för att främja en likvärdig vård av god kvalitet samt en fungerande vårdkedja i hela länet.

Detta uppdrag omfattar sexuell och reproduktiv hälsa inom följande områden:

  • Graviditetsövervakning och eftervård
  • Familjeplanering
  • Sexuellt överförbara sjukdomar, STI
  • Gynekologisk cellprovtagning enligt det organiserade screeningprogrammet för cervixcancer.

MHV-enhetens uppgift är bland annat att:

  • utforma, utveckla och utvärdera basprogram och regionala riktlinjer
  • delta i kvalitets- och utvecklingsarbeten regionalt, nationellt och internationellt
  • planera och tillhandahålla fortbildningsinsatser för barnmorskemottagningarna
  • vara en kunskapskälla för frågor som gäller sexuell och reproduktiv hälsa.

Mödrahälsovårdens årsrapporter

Kontakt vid frågor eller synpunkter

Mödrahälsovårdsöverläkare

Elisabeth Storck Lindholm, mödrahälsovårdsöverläkare, sektionschef

Eva Östlund, mödrahälsovårdsöverläkare

Johanna Molin, mödrahälsovårdsöverläkare

Samordningsbarnmorska

Anna Akselsson, samordningsbarnmorska

Anna Dahlin, samordningsbarnmorska

Anne-Charlotte Jonsson, samordningsbarnmorska

Emma Lilliehöök, samordningsbarnmorska

Barnmorska i förlossningsrädslaprojekt

Jennie Lenntorp, barnmorska

Psykolog

David Narrowe, psykolog

Emma Fransson, psykolog

Administratör

Heléne Grantelius, administratör

Regionalt amningsprojekt

Amal Omar Salim, nutritionist

Om innehållet

Uppdaterad: 26 februari 2021

Faktagranskad: 4 november 2020

Faktagranskare: Elisabeth Storck Lindholm, Mödrahälsovårdsenheten

Till toppen