Långdragen hosta

Vid långdragen hosta hos gravida, tänk på kikhosta och uppmana den gravida att söka VC för provtagning.

Enligt graviditetsregistret har cirka 30 % av de gravida som förlöstes t.o.m. augusti 2023 vaccinerats mot kikhosta, men osäkerheten är stor då det i cirka 40 % av fallen saknas uppgift om vaccination.

Mödrahälsovårdsenheten 12 januari 2024