Biobanksrutiner

Gravida

  • Vid inskrivningsbesöket informerar inskrivande barnmorska om biobankslagen. Den gravidas svar ska registreras i journalen. Hänvisa patienten till 1177 om mer information önskas.
  • Om patienten är tveksam rekommendera patienten att samtycka till att provet sparas tills vidare. Skicka med Nej-talong Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  • Om patienten säger nej till att provet sparas får patienten nej-talongen med sig hem. Nej-rutan på remissen fylls i.
  • Graviditeten räknas som en vårdepisod och samtycke behöver därför endast inhämtas vid första provtagningstillfället.

Talong som du använder om du inte vill att dina prover sparas eller om du vill begränsa användningen av ditt sparade prov.

Gynekologisk cellprovtagning

  • Patienten får information genom kallelsen.
  • Provtagande barnmorska ansvarar för att patienten har tillfrågats och att samtycke inhämtats.
  • Om patienten är tveksam rekommendera patienten att samtycka till att provet sparas tills vidare. Skicka med informationsbroschyr samt nej-talong.
  • Om patienten säger nej till att provet får sparas; ge patienten nej-talongen med skriftlig information. Fyll i Nej-rutan på kallelsen. Nej-talong Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Talong som du använder om du inte vill att dina prover sparas eller om du vill begränsa användningen av ditt sparade prov.

Preventivmedelspatienter

Talong som du använder om du inte vill att dina prover sparas eller om du vill begränsa användningen av ditt sparade prov.

  1. Svensk författningssamling 2002:297. Lag (2002:297) om biobanker inom Hälso- och sjukvården.

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta Mödrahälsovårdsenheten:

Om innehållet

Uppdaterad: 20 januari 2023

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten

Granskare: Elisabeth Storck Lindholm, Mödrahälsovårdsenheten

Till toppen